بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
بازبینی نظریه ویگوتسکی برای تغییر اجتماعی
کتاب بازبینی نظریه ویگوتسکی برای تغییر اجتماعی

بازبینی نظریه ویگوتسکی برای تغییر اجتماعی

مجموعه روانشناسی مارکسیستی

جلد ۹

 

ویراستاران: آدولف تانزی نتو، فرناندا لیبرالی و مانوس دافرموس، برگردان: امانوئل شکریان

چاپ نخست: ۲۰۲۴

شابک نسخه چاپی: ۸-۵۴۸۸-۴۴۵۷-۱-۹۸۷

برگ‌شمار: ۳۸۰

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
9 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
30 محتوا

نام‌ها

توأمان نظریه و عمل

مجموعه روانشناسی مارکسیستی ۹

در دوران اخیر متفکران و محققان زیادی از نقاط مختلف جهان در رابطه با مسئله توسعه انسانی مشارکت دارند. برخی از آنها از نظریه ویگوتسکی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی جدیدی بهره می‌برند که ناشی از دنیای جهانی‌شده اما عمیقأ تقسیم‌شده است. (سانتوس، ۲۰۰۰؛ سوزا اِ سانتوس، ۲۰۰۸؛ مارتین بارو، ۱۹۹۸). فصول این کتاب اصول اولیه ویگوتسکی را تصریح می‌کند و دیدگاه‌های انتقادی و اجتماعی را به‌عنوان راهی برای گسترش میراث او در رابطه با نیازهای جهانی معاصر نظیر تأمل انتقادی از منظر تغییر اجتماعی، پویایی اجتماعی و توسعه انسانی، موقعیت‌های اخلاقی-سیاسیِ قدرت کنش، رابطه دیالکتیکی انسان با جامعه، تضاد در رویدادهای دراماتیک زندگی فرد و آگاهی از محیط اجتماعی برای تغییر فعالانه اشکال موجود زندگی ارائه می‌کند.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

امانوئل شکریان
پروژه
پروژه روانشناسی انتقادی

خبرها

رویدادها