تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

پنهان‌کن

دریافت پراکنده و تکه‌تکه‌ی نظریه ویگوتسکی، افسانه‌ای هندی درباره فیل و مردان کور را به ذهن متبادر می‌کند. داستانی که مربوط به شش مرد کور است که قسمت‌های مختلفی از پیکر یک فیل را لمس می‌کنند. هر کدام از این مردان نابینا نسخه‌ی خود را از واقعیت و از منظر تجربه محدود خود می‌آفرینند. همه این مردها به قول خودشان درست می‌گویند، همه جنبه‌ای واقعی از فیل را به تصویر می‌کشند. در عین حال، همه اشتباه می‌کنند، زیرا فیل به قسمت‌های خاصی از بدنش که آن‌ها در سیر خود کاوش کرده‌اند تقلیل نمی‌یابد. فیل مجموع التقاطی اجزای آن نیست. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فیل را به شکلی کل‌نگر به تصویر کشید یا خیر؟ این سوال را می‌توان در سطح انضمامی به شکل زیر فرموله کرد: آیا می‌توان یک روایت بین‌رشته‌ای و کل‌نگر از برنامه تحقیقاتی ویگوتسکی در روند تحول آن ایجاد کرد؟

در پیوند با این محتوا

انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی

نام‌ها

امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
مانولیس دفرموس
دکترای فلسفه و استاد روانشناسی تاریخی فرهنگی

پیشنهاد ما

انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

از دست ندهید

خبرها

Sponsorship
دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
شیوه‌های پشتیبانی از کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۲
دبیرخانه
خبر
خبرهای تازه درباره پخش زنده رویدادهای ایران آکادمیا

رویدادها

10 جولای
10 جولای
با حضور پرویز صداقت
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ایران، از انسداد تا خطر زوال
26 آگوست
26 آگوست
پژوهشگران و اندیشمندان
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
کنفرانس ایران و گردش قرن (انگلیسی)