تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

پنهان‌کن

دریافت پراکنده و تکه‌تکه‌ی نظریه ویگوتسکی، افسانه‌ای هندی درباره فیل و مردان کور را به ذهن متبادر می‌کند. داستانی که مربوط به شش مرد کور است که قسمت‌های مختلفی از پیکر یک فیل را لمس می‌کنند. هر کدام از این مردان نابینا نسخه‌ی خود را از واقعیت و از منظر تجربه محدود خود می‌آفرینند. همه این مردها به قول خودشان درست می‌گویند، همه جنبه‌ای واقعی از فیل را به تصویر می‌کشند. در عین حال، همه اشتباه می‌کنند، زیرا فیل به قسمت‌های خاصی از بدنش که آن‌ها در سیر خود کاوش کرده‌اند تقلیل نمی‌یابد. فیل مجموع التقاطی اجزای آن نیست. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فیل را به شکلی کل‌نگر به تصویر کشید یا خیر؟ این سوال را می‌توان در سطح انضمامی به شکل زیر فرموله کرد: آیا می‌توان یک روایت بین‌رشته‌ای و کل‌نگر از برنامه تحقیقاتی ویگوتسکی در روند تحول آن ایجاد کرد؟

در پیوند با این محتوا

لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت

نام‌ها

امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
مانولیس دفرموس
دکترای فلسفه و استاد روانشناسی تاریخی فرهنگی

پیشنهاد ما

لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها