بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی

نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی

مجموعه روانشناسی مارکسیستی

جلد ۷

 

چاپ نخست: ۲۰۲۳

شابک نسخه چاپی: ۹۷۸-۱-۴۴۷۷-۷۱۹۶-۸

برگ‌شمار:۲۴۰

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
8 محتوا

نام‌ها

مجموعه روانشناسی مارکسیستی ۷

اما در واقع روان‌شناسی علمی خیلی بدبخت است، این بی‌معناترین ظاهربینی است که با تشویق افرادی تحصیلکرده که فقط زمینه‌های مشترک روش‌شناسی را می‌دانند، رضایت‌مندی جهانی به دست آورده است. مطمئنا در ظاهر روانشناسان مذکور با مبارزه با ایده‌های فرسوده «روان‌شناسی تجربی» به روان‌شناسی کمک کرده اند، اما در واقع آنها برای روان‌شناسی تجربی پناهگاهی ساختند که در آن به دور از هر گونه انتقاد همچنان بتواند بقا یابد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

امانوئل شکریان
پروژه
پروژه روانشناسی انتقادی

خبرها

رویدادها