بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی

نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی

مجموعه روانشناسی مارکسیستی

جلد ۷

 

پنهان‌کن

نام‌ها

امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
ژرژ پولیتزر
فیلسوف فرانسوی و نظریه‌پرداز مارکسیست مجارتبار

مجموعه روانشناسی مارکسیستی ۷

اما در واقع روان‌شناسی علمی خیلی بدبخت است، این بی‌معناترین ظاهربینی است که با تشویق افرادی تحصیلکرده که فقط زمینه‌های مشترک روش‌شناسی را می‌دانند، رضایت‌مندی جهانی به دست آورده است. مطمئنا در ظاهر روانشناسان مذکور با مبارزه با ایده‌های فرسوده «روان‌شناسی تجربی» به روان‌شناسی کمک کرده اند، اما در واقع آنها برای روان‌شناسی تجربی پناهگاهی ساختند که در آن به دور از هر گونه انتقاد همچنان بتواند بقا یابد.

در پیوند با این محتوا

لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

پیشنهاد ما

امانوئل شکریان
پروژه
پروژه روانشناسی انتقادی

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار