کتاب‌های تک‌جلدی که بخشی از یک مجموعه به هم پیوسته نباشند در این رده دسته‌بندی می‌شوند.

تک‌جلد

dossiers

خاطرات یک سرگشته ایرانی

جلد کتاب خاطرات یک سرگشته ایرانی به کوشش شهرام کیانی
کتاب
به کوشش شهرام کیانی

رخداد

جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی

نیروی خشونت‌پرهیزی

تک‌جلد
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد

صدای مردم خاموش نمی‌شود

انتشارات
فرزین وحدت

ضیاء المحمود

انتشارات
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی

به فیل فکر نکن

انتشارات
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین

چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم

انتشارات
کاظم علمداری
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها