کتاب‌های تک‌جلدی که بخشی از یک مجموعه به هم پیوسته نباشند در این رده دسته‌بندی می‌شوند.

بایگانی تک‌جلد

تک‌جلد
نیروی خشونت‌پرهیزی
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد
جودیت باتلر، فیلسوف سیاسی و فمینیست معاصر آمریکایی، در این کتاب از دو تصور رایج درباره خشونت‌پرهیزی فاصله می‌گیرد تا جایگاهی انتقادی نسبت به هر دو تصور اتخاذ کند. این کتاب توسط مهسا اسداله‌نژاد ترجمه شده است. نسخه رایگان دیجیتال این کتاب را همینجا دانلود کنید. شما همچنین می‌توانید نسخه چاپی این کتاب را سفارش دهید.
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری