ثبت محتوا برای نشر (کتاب و مقاله)‌ – ایران آکادمیا

ثبت محتوا برای نشر (کتاب و مقاله)‌ – ایران آکادمیا

پنهان‌کن

پیشنهاد ما

آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۶
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها