مدرس در ایران آکادمیا

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی مدرس در ایران آکادمیا

نیره توحیدی
آکادمیا
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
سعید پیوندی
آکادمیا
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
آکادمیا
آزاده کیان
استاد جامعه‌شناسی
محمدرضا معینی
آکادمیا
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی
محمود مسائلی
آکادمیا
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
جلیل روشندل
آکادمیا
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
زینب پیغمبرزاده
آکادمیا
زینب پیغمبرزاده
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی
سجاد سپهری
آکادمیا
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
فرزین وحدت
آکادمیا
فرزین وحدت
استاد جامعه‌شناسی
فرهاد خسروخاور
آکادمیا
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
کاظم علمداری
آکادمیا
کاظم علمداری
جامعه‌شناس، نویسنده
محسن متقی
آکادمیا
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده