اصغر شیرازی

نویسنده


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

اصغر شیرازی دانشیار سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشگر سابق مؤسسه اسلام‌شناسی و کارگاه سیاست در خاورمیانه دانشگاه آزاد برلین است.

پالایش کنید
اصغر شیرازی
آزادی اندیشه شماره ۱۴
جمهوری کردستان، گامی در برساخت ملت کرد
پوستر ژورنال چهاردهم آزادی اندیشه
زمستان ۱۴۰۲
آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۴
اصغر شیرازی، کاظم کردوانی
آگورا
ایرانیت، ملیت، قومیت، گفتگو با اصغر شیرازی، بخش اول
اصغر شیرازی، کاظم کردوانی
آگورا
ایرانیت، ملیت، قومیت، گفتگو با اصغر شیرازی، بخش دوم
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها