پوستر ژورنال چهاردهم آزادی اندیشه

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۴

زن، زندگی، آزادی ۲

https://doi.org/10.53895/ftj14

سردبیر: علی بنوعزیزی، کالج بوستون

شورای دبیران علی بنوعزیزی، کالج بوستون، سعید پیوندی،‌ دانشگاه لورن، نیره توحیدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ، روجا فضائلی، کالج ترینیتی دابلین، محمدرضا نیکفر، دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی،‌ ایران آکادمیا، جول هانیسک، دانشگاه مینوث، ایرلند

انتشار: زمستان ۱۴۰۲

ناشر: انتشارات علمی‌پژوهشی ایران آکادمیا

ژورنال آزادی اندیشه
همه شماره‌های ژورنال آزادی اندیشه
14 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
27 محتوا
آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال انجمن آزادی اندیشه - شماره ۱۴
10 محتوا

نام‌ها

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها