آزاده کیان

استاد جامعه‌شناسی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه پاریس

پالایش کنید
آزاده کیان
آزادی اندیشه شماره ۱۴
«زن، زندگی، آزادی»: پدیدار شدن تعریفی جامع از هویت ایرانی
پوستر ژورنال چهاردهم آزادی اندیشه
زمستان ۱۴۰۲
آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۴
پوستر گفتگوی سوم از فصل اول آکادمیا تور با حضور آزاده کیان
انستیتوی پاریس دانشگاه لندن
آکادمیا تور
آکادمیا تور - گفتگوی ۳ - آزاده کیان
آزاده کیان
وبینار
خشونت بر زنان: پيوستگی روابط قدرت در حيطه‌های خانوادگی، ملی و بين‌المللی
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
آزاده کیان، سعید پیوندی، نیره توحیدی، فاطمه حسین‌زاده
سخنرانی
همایش «علم، قدرت و جنسیت»
آزاده کیان، سعید پیوندی
آگورا
علم، قدرت و جنسیت- پنل اول
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها