کاوه قریشی

کارشناس ارشد در مطالعات اجتماعی و پژوهشگر مستقل


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

کاوه قریشی روزنامه نگار و مترجم کرد است

پروفایل در وبسایت دانشگاه ایران آکادمیا
وجود این پروفایل لزوما به معنی همکاری یا وابستگی شخص به دانشگاه ایران آکادمیا نیست.

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
کنفرانس ۲۰۲۴
مقاومت از پیرامون: حافظه، الهیات و مبارزات سیاسی در کردستان (پنل)
قریشی
سخنرانی کاوه قریشی
کنفرانس ۲۰۲۲
تجربه تعلیم و تربیت در کردستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل آموزش در کردستان
2
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
کلیک کنید!
پروفایل
کاوه قریشی
كاوه قریشی
آگورا
انقلاب ۵۷ و تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک در کردستان 
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۲
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها