نوید گرگین

دکترای فلسفه‌ی جدید و معاصر. پژوهشگر پسادکتری دانشگاه بهشتی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

این مجموعه به‌مثابه بلاگ شخصی عمل می‌کند و بلافاصله پس از انتشار محتوای تازه‌ای مرتبط با این پروفایل، به‌روز خواهد شد. برای مراجعه دوباره می‌توانید این صفحه را در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.

پالایش کنید
پوستر ژورنال دهم ایران آکادمیا
کلیک کنید!
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱۰
تصویر مقاله مفهوم الیناسیون
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- نوید گرگین
ایران آکادمیا شماره ۱۰
مفهومِ الیناسیون و اینکه «حق حاکمیت غیر قابل واگذاری است» در اندیشه‌ی ژان ژاک روسو و کارل مارکس
تصویر مقاله استدلالهای چزاره بکاریا
کلیک کنید!
جستار
استدلال‌های چزاره بکاریا در نقدِ شکنجه و مجازاتِ اعدام
کلیک کنید!
جستار
ایدئولوژی چیست؟
مقاله کنفرانس - نوید گرگین
ایران آکادمیا شماره ۹
پروژه‌ تأسیس در فکرِ متجدد: بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی) [مقاله کنفرانس]
کلیک کنید!
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
سخنرانی نوید گرگین
کنفرانس ۲۰۲۲
پروژه‌ی تاسیس در فکرِ متجدد : بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی)
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر
2
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها