نیلوفر هومن

دکترای ارتباطات از دانشگاه تهران، نامزد دکتری در رشته ارتباطات، رسانه های نوین و مطالعات فرهنگی، دانشجوی دکتری در مطالعات جنسیت و عدالت اجتماعی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

دکترای ارتباطات از دانشگاه تهران، نامزد دکتری در رشته ارتباطات، رسانه های نوین و مطالعات فرهنگی در دانشگاه مک مستر، دانشجوی دکتری در مطالعات جنسیت و عدالت اجتماعی در همین دانشگاه

پالایش کنید
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها