سما خسروی اوریاد

پژوهشگر دکترای مطالعات فیلم و رسانه، دانش‌آموخته مطالعات زنان و جنسیت


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

نامزد دکتری مطالعات فیلم و رسانه در دانشگاه گوتنبرگ است و کارشناسی ارشد در رشته زنان و مطالعات جنسیتی را در دانشگاه اوترخت گذرانده است.

پالایش کنید
پوستر مجموعه سمینار افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن
گروهی از دانشگاهیان و پژوهشگران در سوئد
سخنرانی
مجموعه سمینارهای افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها