شهرام خسروی

پروفسور انسان شناسی در دانشگاه استکهلم


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

شهرام خسروی

پروفسور انسان شناسی در دانشگاه استکهلم

پالایش کنید
پوستر سمینار مهاجرت و تبعیض نژادی در ایران
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
مهاجرت و تبعیض نژادی در ایران
پوستر مجموعه سمینار افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن
گروهی از دانشگاهیان و پژوهشگران در سوئد
سخنرانی
مجموعه سمینارهای افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها