فراخوان

-
فراخوان
فراخوان کنفرانس ۲۰۱۹

برنامه

-
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۱۹

راهنما

-
راهنما
راهنما ۲۰۱۹

نام‌نویسی

-
نام‌نویسی برای شرکت حضوری در کنفرانس

بایگانی سخنرانی‌ها

پنل اول: سیاست و روابط بین‌الملل
2 Post(s)
پنل دوم: ادبیات و سینما
3 Post(s)
پنل سوم: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب
3 Post(s)
پنل چهارم: نقش روشنفکران
2 Post(s)
پنل پنجم: علوم و پژوهش‌های علمی
1 Post(s)
پنل ششم: جنبش‌های اجتماعی
2 Post(s)
وبسایت آسو
خبرهای کنفرانس
پوشش آسو از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال
تلویزیون ایران اینترنشنال
خبر
گزارش ایران اینترنشنال از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال
رادیو زمانه
خبرهای کنفرانس
پوشش رادیو زمانه از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال

همراهان