بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
Abstract Submission for ICCI
تصویر پُست ثبت چکیده کنفرانس

Abstract Submission for ICCI

Friday 01, March 2024
00
Day
00
Hour
00
Minute
00
Second
This event has ended.

Abstract for ICCI 2024

Due: 1 March, 2024

Third International Conference on Contemporary Iranian Studies

Organizer: Iran Academia University

Venue: Goethe University, Frankfurt

Date: 22 and 23 August 2024

Submit your abstract using the form below.

Abstract Submission Form
Name
Name
First Name
Last Name
Very briefly. For example: MS. of Political Science from VU
بسیار خلاصه. مثلا: پژوهشگر مستقل یا دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
0 of 20 max words
Add a short biographical information. This is to know about you more and probably use it in introducing you to the public. Please do not enter private or personal information here.
A link from your academic profile or personal website or another link through which we can learn more about your works or activities.
Paste a link to your last published work here.

Maximum file size: 1MB

Please register the abstract without any spelling or grammatical errors. This abstract will be published in exactly the same way if approved by the ICCI editorial.

Our Suggestion

News

Events