در این ژورنال به مقاله‌های فارسی و انگلیسی دسترسی خواهید داشت. این شماره در زمستان ۱۴۰۲ از سوی انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا منتشر شد.
ژورنال آزادی اندیشه، متعلق به انجمن آزادی اندیشه و سردبیر شماره چهاردهم علی بنوعزیزی است.
تصویر طرح جلد: «زن، زندگی، آزادی» توسط زن بلوچ در زاهدان.

آزادی اندیشه شماره ۱۴

جلد فارسی ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۴

نقد کتاب نامه‌های زندان، اثر نسرین ستوده

مقاله نسرین ستوده
آزادی اندیشه شماره ۱۴
نیره توحیدی

جنبش مهسا: اولین جنبش فمینیستی در ایران؟

عکس مقاله جنبش مهسا
آزادی اندیشه شماره ۱۴
فرهاد خسروخاور

«فلسفۀ گرم» و «فلسفۀ سرد» نزد میرشمس‌الدین ادیب سلطانی

آزادی اندیشه شماره ۱۴
موسی اکرمی

«زن، زندگی، آزادی»: پدیدار شدن تعریفی جامع از هویت ایرانی

آزادی اندیشه شماره ۱۴
آزاده کیان

شورشیان مدارس در ایران

آزادی اندیشه شماره ۱۴
سعید پیوندی، ترجمه: جعفر جهانبخش

واکنش‌ها در ترکیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» ایران

آزادی اندیشه شماره ۱۴
میثم بادامچی

جمهوری کردستان، گامی در برساخت ملت کرد

آزادی اندیشه شماره ۱۴
اصغر شیرازی

بیگانه‌انگاری بهائیان در سرزمین خویش: روند بهائی‌ستیزی در ایران از سال ۱۳۵۷ شمسی تا کنون

آزادی اندیشه شماره ۱۴
ساغر صادقیان

دگردیسی نسلی در صاحب منصبان سیاسی ایران

پوستر مقاله ژورنال آزادی اندیشه
آزادی اندیشه شماره ۱۴
مهرزاد بروجردی

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۴

پوستر ژورنال چهاردهم آزادی اندیشه
آزادی اندیشه شماره ۱۴
زمستان ۱۴۰۲
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها