پنل جنبش زنان

طول برنامه: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۳۰ ق.ظ

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۱ - فارسی
آفلاین
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل روابط بین‌الملل
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل دانش و قدرت

خبرها

رویدادها