پنل مطالعات فرودستان

گرداننده: کاظم علمداری

طول برنامه: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل افکارسنجی ایرانیان
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل ایران آکادمیا
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل آموزش در کردستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل سلامت و محیط زیست

خبرها

رویدادها