غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

پنهان‌کن

The control of the collective memory of the violence that engulfed the country during a revolution, involving a radical change in political and ideological structures, is of strategic importance for the regime. Access to the Iranian archives remains under severe restrictions, and significant efforts are made by the IRI government to control information on the Web. Though, significant historical data are made available online by various actors: Iranian government bodies and organizations backed by the government, NGOs, research institutions, and Iranian diasporas. These Web historical data in its raw state form an unreliable environment. Being removed from the original archival fonds, it touches the feelings constructing the history through the emotional and imaginative appeal of associated objects. The question is how to work with these raw historical data. The CNRS-ERC project OFF-SITE aims at providing an archival ethnography of post-revolution Iran, addressing, among others, issues like integrity, authenticity and traceability of sources in digital environment. Substantial parts of this research will be available through a database built following the conceptual model of the new archival ontology RiC-O and managed by Heurist.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – انگلیسی

ICCI2022، ایران آکادمیا، پنل حقوق بشر، حقوق بشر، کنفرانس ICCI، کنفرانس ایران و گردش قرن
11 ق.ظ
سخنرانان
Natalia P
Fatma Bulaz 1
بهار صبا
آناهیتا حسینی

نام‌ها

ناتالیا پاشکیوا
دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس

پیشنهاد ما

سخنرانی خیزران اسماعیل‌زاده
کنفرانس ۲۰۲۲
«هنر ملی» در هنرهای تجسمی ایران مدرن و دگردیسی‌های آن
مهرداد درویش‌پور
آگورا
مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی - مهرداد درویش پور
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی
سخنرانی ایمان گنجی
کنفرانس ۲۰۲۲
زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها