بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

پنهان‌کن

نام‌ها

ناتالیا پاشکیوا
دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس
Play Video

The control of the collective memory of the violence that engulfed the country during a revolution, involving a radical change in political and ideological structures, is of strategic importance for the regime. Access to the Iranian archives remains under severe restrictions, and significant efforts are made by the IRI government to control information on the Web. Though, significant historical data are made available online by various actors: Iranian government bodies and organizations backed by the government, NGOs, research institutions, and Iranian diasporas. These Web historical data in its raw state form an unreliable environment. Being removed from the original archival fonds, it touches the feelings constructing the history through the emotional and imaginative appeal of associated objects. The question is how to work with these raw historical data. The CNRS-ERC project OFF-SITE aims at providing an archival ethnography of post-revolution Iran, addressing, among others, issues like integrity, authenticity and traceability of sources in digital environment. Substantial parts of this research will be available through a database built following the conceptual model of the new archival ontology RiC-O and managed by Heurist.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – انگلیسی

ICCI2022، ایران آکادمیا، پنل حقوق بشر، حقوق بشر، کنفرانس ICCI، کنفرانس ایران و گردش قرن
11 ق.ظ
سخنرانان
Natalia P
Fatma Bulaz 1
بهار صبا
آناهیتا حسینی

پیشنهاد ما

علیرضا مناف‌زاده
آگورا
کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت
سخنرانی هایده روش
کنفرانس ۲۰۲۲
تاریخ و بررسی آموزش و پرورش در صد سال گذشته در ایران
محمدرضا نیکفر
آگورا
نقد سیاست هویت
سخنرانی ایرج سبحانی
کنفرانس ۲۰۲۲
دگرگونی حق و تکلیف فردی و تناسب آن با حق اجتماعی در ساحت سلامت
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی
سخنرانی سردار سعدی
کنفرانس ۲۰۲۲
آموزش و سیاست رهایی‌بخش: تحول امر آموزشی در کردستان ایران و سوریه

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار