گفتگوی نیره توحیدی با آصف بیات

زبان برنامه: انگلیسی

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۳:۴۵ تا ۱۵:۰۰

سخنرانی
125 محتوا
مصاحبه
بایگانی مصاحبه‌های آگورا
20 محتوا
آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

در این گفت‌وگوی تفصیلی به بررسی مسیر تحصیل استاد آصف بیات می‌پردازیم که شامل سه حوزه است: 1) جنبش‌های اجتماعی و تحولات اجتماعی. 2) دین و زندگی عمومی; و 3) زندگی شهری و سیاست. موضوعات گفتگوی ما شامل جنبش های اجتماعی، دین و سیاست، اسلام گرایی و پسااسلام گرایی در خاورمیانه معاصر، به ویژه ایران و مصر خواهد بود.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها