جنبش زنان

تحلیل راهبردی خیزش زن، زندگی، آزادی در ایران

پوستر مقاله تحلیل راهبردی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- مهدی خدایی

منصوره بهکیش

تصویر پروفایل منصوره بهکیش در وبسایت ایران آکادمیا
پروفایل
فعال جنبش زنان و جنبش دادخواهی

عاملیت زنان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی و پیامدهای آن

زنی با روسری در دست و موی بلند در تظاهرات خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
فرزانه صادقی، مریم تهرانی

پنل جنبش زنان

آفلاین
سالن ۱ - فارسی

❤ نوال السعداوی (زنده‌یاد)

پروفایل
نویسنده، کنشگر، فمینیست، روان‌پزشک و پزشک مصری. عضو فقید شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا

منصوره شجاعی

تصویر پروفایل منصوره شجاعی
پروفایل
نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان
بارگزاری نتایج بیشتر