جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی

رخداد

سفری فلسفی در طولِ یک مفهوم

نویسنده: اسلاوُی ژیژک

مترجم: حسین متقی

چاپ اول: ۱۴۰۲

۱۲۲ صفحه

۹۷۸-۱-۴۴۷۷-۹۷۸۶-۹ شاپا

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
14 محتوا
تک‌جلد
مجموعه کتاب‌های منتشر شده تک‌جلدی
7 محتوا

نام‌ها

چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک اتفاق می‌افتد؟ آیا این پدیداریِ واقعیت بر ماست که دگرگون می‌شود، یا خودِ واقعیت؟ چه اتفاقی می‌افتد وقتی چیزی پیش‌بینی‌نشدنی و غافلگیرکننده جریانِ معمولِ امور را برهم می‌زند، چیزی که گویی از ناکجا و بدونِ عللِ تشخیص‌پذیر سر برآورده است؟ در جهانِ کنونیِ ما که مدام در حالِ دگردیسی است، چگونه می‌توان فهمید واقعاً اتفاقی جدید رخ داده است یا نه؟ آیا فلسفه با آن بحث‌های بی‌سر-و-ته می‌تواند به ما کمک کند که بفهمیم یک رخداد چیست، و چگونه ممکن می‌شود؟ و در نهایت، آیا یک رخداد می‌تواند کأن لم یکن شود؟ چنان که گویی اصلاً رخ نداده است؟


یادداشت: مترجم از سیاوش مسلمی و کیان الیاسی بختیاری سپاسگزار است که این متن را خواندند و با نقدها و نظرات خود به بهبود آن کمک کردند.

یادداشت: این کتاب پیش از این با ترجمهٔ محسن ملکی و بهزاد صادقیان توسط نشر بان در سال ۱۴۰۰ و همچنین با ترجمهٔ امیررضا گلابی توسط نشر نی در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.

یادداشت: عکس جلد از بهمن جلالی، خیابان انقلاب تهران در سال ۵۷.

پیشنهاد ما

نویسنده: اسلاوی ژیژک، برگردان: احمدرضا میرناصری
مقاله
درباره خشونت اسلامی (مغایرت‌ها و تعارض‌های احکام عقلِ اهل تساهل و مدارا)
سایه آذرپناه و مائده مکتوم
آزادی اندیشه شماره ۱۱
مواجههٔ مسئله‌آفرینِ «ما» با دیگری: یک رؤیا و چند تفسیر
اسلاوی ژیژک، برگردان: مائده مکتوم
آگورا
میشل فوکو و رخداد ایرانی
اسلاوی ژیژک، ترجمه مائده مکتوم
آگورا
سیری کوتاه در بایگانی اسلام

خبرها

رویدادها