بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
مجموعه مطالعات کُردی

مجموعه مطالعات کُردی به پژوهش‌های میان‌رشته‌ای کُردستان و جوامعه کُرد اختصاص داده شده است. انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا

کُردستان: نگاهی از درون
1 Post(s)

بایگانی مجموعه مطالعات کُردی

کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی