شیما تدریسی

دانشجوی دکترای مطالعات جنسیتی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

Shima Tadrisi شیما تدریسی
شیما تدریسی پژوهشگر مستقل است.

پروفایل در وبسایت دانشگاه ایران آکادمیا.
وجود این پروفایل لزوما به معنی همکاری یا وابستگی شخص به دانشگاه ایران آکادمیا نیست.

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
فمینیسم فراملی و تجربه غیریت (پنل)
مقاله کنفرانس - شیما تدریسی
ایران آکادمیا شماره ۹
پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران [مقاله کنفرانس]
کلیک کنید!
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
سخنرانی شیما تدریسی
کنفرانس ۲۰۲۲
پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل مطالعات فرودستان
2
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
Shima Tadrisi شیما تدریسی
کلیک کنید!
پروفایل
شیما تدریسی
جلیل روشندل، شیما تدریسی، فاطمه صادقی
آگورا
بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۳
شیما تدریسی
آگورا
بررسی ادراك، نگرش، تجربه و واكنش به فساد كاركنان زن و مرد 
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها