علی بنوعزیزی

استاد علوم سیاسی کالج بوستون و پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی ام‌آی‌تی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

علی بنوعزیزی

پیشینه تحصیلی:

۱۹۶۸: دکترا از دانشگاه ییل
۱۹۶۵: کارشناسی ارشد از مدرسه نوین تحقیقات اجتماعی، نیویورک
۱۹۶۳: لیسانس از دانشگاه میشیگان

علایق کنونی پژوهشی:

روشنفکران و سیاست در ایران معاصر و خاورمیانه

نابرابری اجتماعی-اقتصادی، طبقاتی و تحرک اجتماعی؛ هویت فرهنگی، ملی گرایی و مذهب؛ روابط ایران و آمریکا

سِمت‌ها در انجمن‌های حرفه‌ای و سردبیری‌ها:

۲۰۱۳-۲۰۱۶: دستیار سردبیر، دایرةالمعارف اسلام و جهان اسلام
۲۰۰۴-۲۰۰۵:‌ رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی (MESA)
۱۹۹۸-۱۹۹۹: رئیس انجمن ایرانشناسی
۱۹۹۴-۲۰۱۵:  عضو هیأت تحریریه ایران‌نامه
۱۹۸۳-۱۹۸۷: عضو هیأت تحریریه مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه
۱۹۶۸-۱۹۸۲: مؤسس، مجله ایران شناسی
۲۰۲۲- تاکنون: سردبیر ژورنال آزادی اندیشه

پالایش کنید
پوستر فراخوان شورای دبیران انجمن آزادی اندیشه
فراخوان مقاله
خبر
فراخوان شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه برای دو شماره‌ی آینده
پوستر ژورنال چهاردهم آزادی اندیشه
زمستان ۱۴۰۲
آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۴
جلد شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه
تابستان ۱۴۰۲
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۳
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲
دکتر علی بنوعزیزی
مصاحبه
مصاحبه با علی بنوعزیزی
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل روابط بین‌الملل
2
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها