اپیزود ۱۴ – در ایران چه می‌گذرد؟ – محمدرضا نیکفر

پنج‌شنبه 24, نوامبر 2022
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
این رویداد پایان یافته است

فصل دوم پادکست ایران آکادمیا
فصل دوم پادکست ایران آکادمیا - میزبان: سجاد سپهری
17 محتوا

نام‌ها

Play Video

مجموعه مقالات محمدرضا نیکفر در ارتباط با این اپیزود:

زن، زندگی، آزادی: کرامت و امید
در ایران چه می‌گذرد – ۱
https://www.radiozamaneh.com/734564
زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟
در ایران چه می‌گذرد – ۲
https://www.radiozamaneh.com/735810
ایران؛ اندیشه بر منطق دگرگونی‌
در ایران چه می‌گذرد – ۳
https://www.radiozamaneh.com/737448
جنبش انقلابی و ضرورت اندیشیدن انتقادی بر تئوری تغییر
در ایران چه می‌گذرد – ۴
https://www.radiozamaneh.com/740349/

جنبش و شرط ژرفایابی آن
در ایران چه می‌گذرد – ۵
https://www.radiozamaneh.com/741471

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها