با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

درسگفتارهای استفان رزنیک
اقتصاددان آمریکایی
26 Post(s)
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
فیلسوف سیاسی
15 Post(s)
درسگفتارهای جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی
4 Post(s)
درسگفتارهای سعید پیوندی
جامعه‌شناس، عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه
5 Post(s)
درسگفتارهای محمود مسائلی
استاد مطالعات حقوق بشر
4 Post(s)

بایگانی درسگفتار

پوستر تئوری دموکراسی به همراه تصویری از محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای «تئوری‌ دموکراسی» – محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
پوسته سخنرانی آصف بیات در دانشگاه آمستردام با تصویری از یک دختر کُرد
سخنرانی
«زن، زندگی، آزادی» و انقلاب‌های قرن بیست و یکم – آصف بیات
آصف بیات
آنلاین
مقدمه‌ای بر تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» – گفتارهای برکلی، محمدرضا نیکفر
از درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتار
نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» و اهمیت آن در تحلیل مسائل خاورمیانه – بخش اول – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتار
نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» و اهمیت آن در تحلیل مسائل خاورمیانه – بخش سوم – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش اول – محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتار
جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه – آصف بیات
درسگفتار آصف بیات
درسگفتار
نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» و اهمیت آن در تحلیل مسائل خاورمیانه – بخش دوم – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش دوم – محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتار
مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش دوم – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتار
مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش سوم – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتار
مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش اول – کامران متین
درسگفتارهای کامران متین
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۶
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۵
دبیرخانه
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای اندیشه انتقادی – محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۴
دبیرخانه
درسگفتار
گره، درباره ایران!؟
ایران آکادمیا
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۳
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۲
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» – شماره ۱
دبیرخانه
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش پنجم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش چهارم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش سوم
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش دوم
محمود مسائلی
آگورا
دانشگاه در جامعه مدرن- بخش پنجم
سعید پیوندی
آگورا
دانشگاه در جامعه مدرن- بخش چهارم
سعید پیوندی
آگورا
دانشگاه در جامعه مدرن- بخش سوم
سعید پیوندی
آگورا
دانشگاه در جامعه مدرن- بخش دوم
سعید پیوندی
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش چهارم
جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش سوم
جلیل روشندل