بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
جنبش و پرسش‌های آن

فروم زن، زندگی، آزادی – کُلن
جمعی از سکولارهای آلمان، در همکاری با ایران آکادمیا و در محل آکادمی ملانشتُن در کُلن آلمان، سخنرانی‌ها و و گفتگوهایی را سازمان می‌دهند.
این همایش‌ها زیر عنوان «جنبش و پرسش‌های آن» از سوی ایران آکادمیا به طور زنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. بایگانی این همایش‌ها را در این صحفه می‌توانید ببینید.

بایگانی جنبش و پرسش‌های آن

همایش
دادگستری و دادخواهی – واقعیت و هنجار
مرضیه محبی و معین خزائلی
برنامه ششم
پوستر برنامه هشتم فروم زن زندگی آزادی - کُلن
همایش
نقش زندگی و جامعه مدنی در جنبش و پرسش‌های آن
آسیه امینی و کاظم کردوانی
برنامه هشتم
پوستر هفتمین سمینار فروم زن زندگی آزادی در کلن
همایش
در آستانه سالگرد قیام ژینا، وضعیت جنبش و پرسش‌های آن
محمدرضا نیکفر
برنامه هفتم
برنامه ششم فروم زن زندگی آزادی
همایش
دادخواهی و سیاست در جنبش و پرسش‌های آن
منیره برادران و رضا معینی
برنامه ششم
پوستر برنامه پنجم همایش زن زندگی آزادی در کلن آلمان
همایش
نقش دیاسپورا در جنبش و پرسش‌های آن – برنامه پنجم – فروم زن، زندگی، آزادی – کلن
سعید پیوندی و یگانه خویی
برنامه پنجم
همایش
چشم‌اندازها و چالش‌های جنبش و پرسش‌های آن – برنامه چهارم فروم زن، زندگی، آزادی – کُلن
شهلا شفیق و سعید پیوندی
برنامه چهارم
همایش
منشور، قانون اساسی و پرسش‌های آن – با حضور منصوره شجاعی و سعید رهنما
منصوره شجاعی و سعید رهنما
برنامه سوم
همایش
رهبری جنبش و پرسش‌های آن – علی افشاری و محمدرضا نیکفر
علی افشاری و محمدرضا نیکفر
برنامه دوم
همایش
جنبش و پرسش‌های آن – پرستو فروهر و محمدرضا نیکفر
پرستو فروهر و محمدرضا نیکفر
برنامه نخست