با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی همایش

آگورا
خیزش‌های اجتماعی در ایران و آینده آنها
سعید مدنی، نیره توحیدی، مهرداد درویش‌پور
آگورا
همایش «علم، قدرت و جنسیت»
آزاده کیان، سعید پیوندی، نیره توحیدی، فاطمه حسین‌زاده
آگورا
کنفرانس مسئله هویت
علیرضا مناف‌زاده، حسن یوسفی اشکوری، محمدرضا نیکفر
آگورا
تأملی براعتراض‌های اجتماعیِ اخیر در ایران: از دیماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب
ایمان گنجی، کاظم کردوانی، نیره توحیدی، یگانه خویی
آگورا
همایش «۴۰ سالگی انقلاب ایران؛ انقلابِ پرسشناک ‌شده»
امیر کیان‌پور، شهلا شفیق، محمدرضا نیکفر
آگورا
آزادی علمی و حق تحصیل در ایران
امید منتظری، رها بحرینی، امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
همایش «دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما»
محمدرضا نیکفر، کاظم کردوانی، حسن یوسفی اشکوری
آگورا
«چشم‌انداز علوم انسانی در ایران»؛ یازدهمین همایش ایران شناسی در وین
حسن یوسفی اشکوری، محمدرضا نیکفر، سعید پیوندی، نیره توحیدی
آگورا
هویت در مهاجرت
مهرداد درویش‌پور، مژگان کاهن، رضا کاظم‌ زاده