در نشر دانش بکوشید!
جنبش و پرسش‌های آن
13 محتوا

همایش

gender

چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی

فروم زن زندگی آزادی - چپ دموکراسی و اقتدارگرایی - برنامه هفدهم - کلن آلمان
همایش

انقلاب فرهنگی: چهار دهه رویارویی حکومت دینی و دانشگاه

انقلاب فرهنگی
همایش

پیدا و پنهان جامعه مدنی و پرسش‌های آن

پوستر برنامه چهاردهم فروم زن زندگی آزادی کلن - جامعه مدنی
آفلاین
منصوره شجاعی، تقی رحمانی
برنامه چهاردهم

درنگی بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

پوستر سیزدهمین برنامه فروم زن زندگی آزادی در کُلن
سخنرانی
مهرداد وهابی
برنامه سیزدهم

نگاهی به سویه‌هایی از کارنامه سیاسی ایرانیان در خارج

پوستر برنامه دوازدهم فروم زن زندگی آزادی
سخنرانی
علی پرسان و آرش سرکوهی
برنامه دوازدهم

فقدان آرمان صلح در خاورمیانه و پرسش‌های آن

پوستر برنامه یازدهم کلن
سخنرانی
سعید رهنما و مهرداد درویش‌پور
برنامه یازدهم

دادگستری و دادخواهی – واقعیت و هنجار

تصویر برنامه دادگستری و دادخواهی
سخنرانی
مرضیه محبی و معین خزائلی
برنامه نهم

نقش زندگی و جامعه مدنی در جنبش و پرسش‌های آن

پوستر برنامه هشتم فروم زن زندگی آزادی - کُلن
سخنرانی
آسیه امینی و کاظم کردوانی
برنامه هشتم

در آستانه سالگرد قیام ژینا، وضعیت جنبش و پرسش‌های آن

پوستر هفتمین سمینار فروم زن زندگی آزادی در کلن
سخنرانی
محمدرضا نیکفر
برنامه هفتم

دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره

پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
سخنرانی
از مجموعه افق‌های متکثر

دادخواهی و سیاست در جنبش و پرسش‌های آن

برنامه ششم فروم زن زندگی آزادی
سخنرانی
منیره برادران و رضا معینی
برنامه ششم

مفهوم پوپولیسم و اهمیت آن

پوستر پوپولیسم - سمینار
سخنرانی
از مجموعه افق‌های متکثر
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها