با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی بررسی کتاب

آگورا
بازخوانی «روايت‌های زندان»
منصوره شجاعی، نوشابه امیری
آگورا
رونمایی کتاب «به فیل فکر نکن»
جرج لیکاف، وفا مهرآئین
آگورا
رونمایی کتاب: «مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان»
امانوئل شکریان، لوسین لو
آگورا
گردهمائی روان شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است
امانوئل شکریان
آگورا
همدلی اجتماعی با کودکان زندانیان
حامد فرمند