مقاله، نوشتار بلند روشمند و ساختارمند پژوهشی یا نظری است. مقاله‌های آگورا یا در ژورنال‌های ایران آکادمیا و آزادی اندیشه منتشر شده‌اند، و یا مقاله‌های منحصر به آگورا هستند. این مقاله‌ها ممکن است ترجمه‌ای از مقاله‌هایی به زبان‌های دیگر باشند. در این بخش شما به مجموعه مقاله‌های منتشر شده در آگورا دسترسی خواهید داشت.

از ژورنال ایران آکادمیا
بایگانی همه مقاله‌ها
69 محتوا
از ژورنال آزادی اندیشه
بایگانی همه مقاله‌ها
89 محتوا
از آگورا
14 محتوا

مقاله

gender

مسائل روان‌شناسی در آثار کارل مارکس

عکس مقاله روان‌شناسی کارل مارکس
مقاله
نویسنده: سرگئی روبنشتاین، مترجم: امانوئل شکریان

انفال و اقتصادیات اسلامی-قسمت دوم

انفال و اقتصادیات اسلامی نوشته مهرداد وهابی ترجمه یپرم خان فصل پنجم قسمت دوم
از آگورا
ترجمه فصل پنجم کتاب «هماهنگی ویرانگر»

انفال و اقتصادیات اسلامی-قسمت اول

انفال و اقتصادیات اسلامی - مهرداد وهابی - یپرم خان هایریک - فصل پنجم - قسمت اول
از آگورا
ترجمه فصل پنجم - مهرداد وهابی

تحول ساختاری جدید در سپهر عمومی؟

مقاله
نویسندگان: مارتین سیلیگر، سباستین سویینانی، برگردان: امانوئل شکریان

به‌سوی جامعه‌شناسی پسااستعماری

مقاله
جولیان گو، برگردان: امانوئل شکریان

نقد کتاب نامه‌های زندان، اثر نسرین ستوده

مقاله نسرین ستوده
آزادی اندیشه شماره ۱۴
نیره توحیدی

جنبش مهسا: اولین جنبش فمینیستی در ایران؟

عکس مقاله جنبش مهسا
آزادی اندیشه شماره ۱۴
فرهاد خسروخاور

«فلسفۀ گرم» و «فلسفۀ سرد» نزد میرشمس‌الدین ادیب سلطانی

آزادی اندیشه شماره ۱۴
موسی اکرمی

«زن، زندگی، آزادی»: پدیدار شدن تعریفی جامع از هویت ایرانی

آزادی اندیشه شماره ۱۴
آزاده کیان

شورشیان مدارس در ایران

آزادی اندیشه شماره ۱۴
سعید پیوندی، ترجمه: جعفر جهانبخش

واکنش‌ها در ترکیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» ایران

آزادی اندیشه شماره ۱۴
میثم بادامچی

جمهوری کردستان، گامی در برساخت ملت کرد

آزادی اندیشه شماره ۱۴
اصغر شیرازی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها