جستار (برابرنهادی برای Essay) نوشتار روشمند و دانش‌محوری است که به موضوعی یگانه می‌پردازد. جُستارهای آگورا کوتاه و روشمند هستند و به نوشته‌هایی اطلاق می‌شوند که اگرچه از روش علمی یا منطقی و دانشورانه‌ای پیروی می‌کنند، گستردگی و ساختار کامل یک مقاله پژوهشی یا نظری را ندارند.

جستارهای محمود مسائلی
مجموعه جُستارهای محمود مسائلی
42 محتوا
جستارهای منصوره شجاعی
مجموعه جُستارهای منصوره شجاعی
9 محتوا
جستارهای ایرج سبحانی
مجموعه جُستارهای ایرج سبحانی
1 محتوا
جستارهای ریحانه غلامی
3 محتوا

جستار

article

فردریش آگوست فون هایک دشمن آزادی بود

جستار فردریش آگوست فون هایک دشمن آزادی بود
جستار
نویسنده: اینگار سولتی، برگردان: امانوئل شکریان

آزادی مطبوعات و رسانه ها و رابطه با آزادی بیان

مقاله آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و رابطه با آزادی بیان
جستار
نوسینده: جمال فتحی

تولدت مبارک کانت، ای سادیستی مفلوک!

جستار تولدت مبارک کانت
جستار
نویسنده: اسلاوی ژیژک، مترجم: حسین متقی

استدلال‌های چزاره بکاریا در نقدِ شکنجه و مجازاتِ اعدام

تصویر مقاله استدلالهای چزاره بکاریا
جستار

ایدئولوژی چیست؟

جستار

امکان و امتناع تحقق دموکراسی در ایران

جستار
رامتین باشی

پروژه «در ایران چه می‌گذرد؟» – محمدرضا نیکفر

پوستر پروژه در ایران چه می‌گذرد از محمدرضا نیکفر
جستار
محمدرضا نیکفر

ازخودبیگانگی و ملالت‌های دوران مدرن از نگاه مارکس، دورکهایم و وبر

جستار
سعید مهدی‌زاده

مقایسه‌ای بین نقد چزاره بکاریا و نقد هگل بر مجازات اعدام

جستارهای ریحانه غلامی
ریحانه غلامی

بحران انگیزه و بحران مشروعیت را در ایران امروز چگونه می‌بینید؟

جستار
وحید اصغری

مجازات و قرارداد اجتماعی در اندیشه‌ی چزاره بکاریا

جستار
هادی میری آشتیانی

نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه

جستار
محمود مسائلی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها