علیرضا مناف زاده دارای دیپلم تحصیلات عالی در رشتۀ تاریخ و جامعه‌شناسی از دانشکدۀ عالی علوم اجتماعی پاریس است. وی مقاله‌های زیادی دربارۀ ایران و فرانسه به فارسی در مجله‌هایی مانند “ایران نامه” در آمریکا و “نگاه نو” در ایران چاپ کرده است. او چندین کتاب به زبان فارسی ترجمه کرده و همچنین دو کتاب به نام های “احمد کسروی، مردی که می‌خواست ایران را از تاریک اندیشی برهاند” و “ساخت و پرداخت هویتی در ایران” به زبان فرانسه به چاپ رسانده ‌است. درحال حاضربا بخش فرانسوی «رادیو بین‌المللی فرانسه» همکاری می‌کند و مقاله‌های او در آنجا به چاپ می رسد و هرهفته نیز یک برنامۀ دوزبانه (فارسی و فرانسه) برای این رادیو در زمینۀ مسائل فرهنگی و تاریخی و فلسفی تهیه می‌کند.

گفتگو با علیرضا مناف‌زاده

gender

جایگاه پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش پنجم

آگورا
علیرضا مناف‌ زاده

کار پژوهشی در تاریخ، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش دوم

آگورا
علیرضا مناف‌ زاده

پروبلماتیک در پژوهش تاریخ، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش سوم

آگورا
علیرضا مناف‌ زاده

پارادایمهای اصلی پژوهشهای تاریخی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش چهارم

آگورا
علیرضا مناف‌ زاده

کسروی و هویت ایرانی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش نخست

آگورا
علیرضا مناف‌ زاده
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها