داریوش آشوری یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و پژوهشگران معاصر ایران‌ است. او در زمینه فلسفه، زبان شناسی، فرهنگ ایرانی، واژه‌سازی و ترجمه کارهای ارزنده‌ای انجام داده‌است. کتاب او با عنوان عرفان و رندی در شعر حافظ یکی از مهمترین تلاش‌ها برای رمزگشایی شعر این شاعر بزرگ ایرانی‌است. او برای مدرن سازی زبان فارسی و باز سازی واژگانی این زبان تلاش‌های فراوانی کرده‌‌است. فرهنگ علوم انسانی او که برای واژه‌های غربی معادل فارسی پیدا کرده بیش از سی بار چاپ شده‌است. واژگانی همچون همه‌پرسی، گفتمان و آرمان‌شهر از ساخته‌های اوست. آقای آشوری بعضی از آثار مهم غربی را به فارسی برگردانده‌است از جمله «چنین گفت زرتشت» نیچه، «مکبث» شکسپیر و «شهریار» ماکیاولی. او در حومه پاریس زندگی و پژوهش می‌کند.

گفتگو با داریوش آشوری

gender

علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، گفتگو با داریوش آشوری، بخش چهارم

آگورا
داریوش آشوری

هرمنیوتیک ، بحران زبان فارسی، نقد غرب‌زدگی. گفتگو با داریوش آشوری، بخش سوم

آگورا
داریوش آشوری

سرگذشت و رابطه با جریان روشنفکری، گفتگو با داریوش آشوری، بخش اول

آگورا
داریوش آشوری

آثار برجسته، گفتگو با داریوش آشوری، بخش دوم

آگورا
داریوش آشوری
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها