دکتر بهنام استاد فقید جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۷ عضو مؤسسه مطالعات اجتماعی در تهران و بنیانگذار و رئیس دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه بوده‌است که در سالهای آخر پیش از انقلاب ریاست دانشگاه فارابی را بر عهده داشت. از آن زمان تا کنون وی مقیم پاریس است و از سال ۱۹۸۱ چندی قائم مقام دبیر کل شورای جهانی علوم اجتماعی در یونسکو بود.

گفتگو با جمشید بهنام

gender

روشنفکران ایرانی در برلن، گفتگو با جمشید بهنام، بخش چهارم

آگورا
جمشید بهنام

ایرانیان و اندیشه تجدد، گفتگو با جمشید بهنام، بخش سوم

آگورا
جمشید بهنام

پژوهش پیرامون خانواده، گفتگو با جمشید بهنام، بخش دوم

آگورا
جمشید بهنام

زندگی و آغاز کار دانشگاهی، گفتگو با جمشید بهنام، بخش اول

آگورا
جمشید بهنام
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها