مقالات منتشر شده در ژورنال شماره ۱۱ آزادی اندیشه با موضوع «گردش قرن»، منتشر شده در بهار ۱۴۰۱

آزادی اندیشه شماره ۱۱

subscription image

سیر تحول گفتمان جنسیتی در ایران مدرن

آزادی اندیشه شماره ۱۱
کلودیا یعقوبی

کووید ۱۹ اشتغال زنان را در همه جا کاهش داد، بیش از هرکجا در ایران

آزادی اندیشه شماره ۱۱
نادره شاملو

از اتاق خواب تا خیابان: ظهور نسل جدیدی از زنان مستقل ایرانی

آزادی اندیشه شماره ۱۱
ژانت آفاری

جمشید بهنام، روایتگر تنهایی، خشونت و بحران‌ها

آزادی اندیشه شماره ۱۱
علیرضا مناف‌زاده

سده ۱۴، سده آموزش: آموخته، نیاموخته و بدآموخته

آزادی اندیشه شماره ۱۱
مصاحبه مکتوب م.ر. نیکفر با سعید پیوندی

بررسی تاریخی نا جنبش کوییر ایرانی

آزادی اندیشه شماره ۱۱
شهرام کیانی

سه دیدار با هویت ایرانی

آزادی اندیشه شماره ۱۱
احمد اشرف

مواجههٔ مسئله‌آفرینِ «ما» با دیگری: یک رؤیا و چند تفسیر

آزادی اندیشه شماره ۱۱
سایه آذرپناه و مائده مکتوم

قرن چهاردهم خورشیدی و چالش‌های روشنفکران مسلمان

آزادی اندیشه شماره ۱۱
محسن متقی

روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود

آزادی اندیشه شماره ۱۱
فرهاد خسروخاور و سعید پیوندی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها