مجموعه مقاله‌های شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه – تابستان ۱۴۰۲

بایگانی آزادی اندیشه شماره ۱۳

رقص جمعی دختران ایران به دور آتش
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نغمه‌های جنبش ژینا; تحلیل محتوای موسیقی انقلابی و اعتراضی ایران ۲۰۲۲
هادی میری آشتبانی
زن زندگی آزادی کف دست یک زن ایرانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش «زن، زندگی، آزادی»: کالبد شناسی یک شعار
کامران تلطف
دختران با روسری در دست در برابر میدان آزادی تهران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
«زن، زندگی، آزادی» و فرایند یک دگرگونی در ایران
نیره توحیدی
تابلوی نه به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و هشتگ مهسا امینی در دست یک زن با حجاب در خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی
فرهاد خسروخاور
جلد کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی
مهرداد وهابی
تصاویری از نسرین ستوده و نامه‌هایش از زندان و جلد کتاب نامه‌های زندان
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
مسئلۀ استقلال دانشگاه وهزینۀ آزاداندیشی در آن
موسی اکرمی
تصویری از صدیقه وسمقی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
راه سخت تغییر
صدیقه وسمقی
تصویری از سنگربندی در ایران و یک دختر کُرد با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
ریشه‌ها‌ی تاریخی و پویایی سیاسی «پرسش کُرد»[۱]
کامران متین
دختری با علامت پیروزی بر روی یک سطل زباله سوخته در تظاهرات خیابانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است[۱]؟
آصف بیات
تصویر زنی در تظاهرات تهران۷ با تابلوی زن زندگی آزادی در دست
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نقد سوژه نرمال; ورود به تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
محمدرضا نیکفر
زنی با روسری در دست و موی بلند در تظاهرات خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
عاملیت زنان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی و پیامدهای آن
فرزانه صادقی، مریم تهرانی
تظاهرات شبانه در خیابانی در ایران دختران و پسران دست در دست با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش‌های اعتراضی ناتمام و چالش شکل دادن به انگاره سیاسی جمعی جدید در ایران
سعید پیوندی