با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۱

برگردان پویا کمالی
آگورا
فمینیسمی که در آن «برخاستن» به معنای تکیه کردن به دیگران است
محمدرضا معینی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
کاوه متین
آگورا
ساخت اجتماعی واقعیت؛ گزارش کتاب
شهرام کیانی
آگورا
نقد چیست، نسبت نقد و دوران مدرن و تجدد چیست؟
کامبیز غفوری
آگورا
پیوستگی مفاهیم در سیر اندیشه‌های مارکس
پونه پیرا
آگورا
اسلامیسم: واکنشی مدرن به بحران هویت
حسین پیرا
آگورا
انکار میل در ساخت واقعیت
روناک مهاجر
آگورا
اهمیت نقد ایدئولوژی با نظر به فرهنگ و کنش سیاسی در ایران
امید رضوی
آگورا
سلامت بعنوان حقوق بشر
امیر دانایی
آگورا
بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی
محسن صادقی
آگورا
بررسی مقایسه ای جنبش‌های زنان در ترکیه و مصر