در نشر دانش بکوشید!

ایران آکادمیا شماره ۳

gender

آشفتگی جنسیتی در روان‌شناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند به مفهومسازی روان‌شناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟

آگورا
برگردان امانوئل شکریان

سیری کوتاه در بایگانی اسلام

آگورا
اسلاوی ژیژک، ترجمه مائده مکتوم

بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

آگورا
جلیل روشندل، شیما تدریسی، فاطمه صادقی

ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه

آگورا
نوشته سجاد سپهری

آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت

آگورا
سینا ایروانی

جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها

آگورا
پویا آزاد

ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران

آگورا
اشکان بهشتی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها