با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۵

آگورا
روان‌‌شناسی شوروی
مانولیس دفرموس، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
طرح یک موضوع: موسیقی و هویت
سجاد سپهری
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
محمود مسائلی
آگورا
میشل فوکو و رخداد ایرانی
اسلاوی ژیژک، برگردان: مائده مکتوم
آگورا
توانمندسازی زنان؛ مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل
سو شاد، جلیل روشندل
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email