در نشر دانش بکوشید!

ایران آکادمیا شماره ۶

gender

شرح دو مفهوم از دانشنامه روانشناسی انتقادی

آگورا
امانوئل شکریان، مانولیس دفرموس

سوژه فقدان‌زده و سوژه فقدان: بازالیا و لکان

آگورا
آلویزه اسفورتزا تارابوکیا، مائده مکتوم

مادری تجربه­‌ای بدنمند؛ نگاهی بر تجربه بارداری و زایمان در پیوند با نهاد پزشکی

آگورا
مریم میرزانژاد

زنانگی میهن پرستانه: فرهنگ ایران مدرن ۱۳۲۰ – ۱۲۸۰

آگورا
فیروزه کاشانی ثابت، مریم میرزانژاد

زندگی و کار در حاشیە استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در رۆژهەڵات

آگورا
احمد محمدپور، خوشناو قاضی، کمال سلیمانی

دوران پیشا علم جنسی در فرهنگ اسلامی: علم الباه مشتمل بر اِرُتیک‌شناسی ، طب و پورنوگرافی

آگورا
پاتریک فرانک، شهرام کیانی

نقد و نسبت آن با عصر جدید و تجدد

آگورا
یاسر صفا

آیا اسلام گرایی رادیکال یک پدیده مدرن است؟

آگورا
نادر مرادی

اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران

آگورا
ارژنگ علی‌پور بیجارکنی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها