با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۶

آگورا
نقد و نسبت آن با عصر جدید و تجدد
یاسر صفا
آگورا
آیا اسلام گرایی رادیکال یک پدیده مدرن است؟
نادر مرادی
آگورا
اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران
ارژنگ علی‌پور بیجارکنی
آگورا
شرح دو مفهوم از دانشنامه روانشناسی انتقادی
امانوئل شکریان، مانولیس دفرموس
آگورا
سوژه فقدان‌زده و سوژه فقدان: بازالیا و لکان
آلویزه اسفورتزا تارابوکیا، مائده مکتوم
آگورا
مادری تجربه­‌ای بدنمند؛ نگاهی بر تجربه بارداری و زایمان در پیوند با نهاد پزشکی
مریم میرزانژاد
آگورا
زنانگی میهن پرستانه: فرهنگ ایران مدرن ۱۳۲۰ – ۱۲۸۰
فیروزه کاشانی ثابت، مریم میرزانژاد
آگورا
زندگی و کار در حاشیە استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در رۆژهەڵات
احمد محمدپور، خوشناو قاضی، کمال سلیمانی
آگورا
دوران پیشا علم جنسی در فرهنگ اسلامی: علم الباه مشتمل بر اِرُتیک‌شناسی ، طب و پورنوگرافی
پاتریک فرانک، شهرام کیانی