با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی ایران آکادمیا شماره ۷

آگورا
نظریه کوییر؛ منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی
امانوئل شکریان، ترزا کابرویا اوباچ، میگل روسلو پنازولا
آگورا
روان‌شناسی فمینیستی: پژوهش‌ها، مداخله‌ها، چالش‌ها
آمانا ماتوس، امانوئل شکریان
آگورا
«فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی
کمال سلیمانی
آگورا
رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو
عماد فراهانی
آگورا
اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال
انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری
آگورا
موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری
بهمن ابراهیمی
آگورا
مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو
بهار عباسی