در نشر دانش بکوشید!

ایران آکادمیا شماره ۷

gender

نظریه کوییر؛ منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی

آگورا
امانوئل شکریان، ترزا کابرویا اوباچ، میگل روسلو پنازولا

روان‌شناسی فمینیستی: پژوهش‌ها، مداخله‌ها، چالش‌ها

آگورا
آمانا ماتوس، امانوئل شکریان

«فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی

آگورا
کمال سلیمانی

رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو

آگورا
عماد فراهانی

اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال

آگورا
انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری

موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری

آگورا
بهمن ابراهیمی

مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو

آگورا
بهار عباسی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها