در نشر دانش بکوشید!

ایران آکادمیا شماره ۱۰

gender

تحلیل راهبردی خیزش زن، زندگی، آزادی در ایران

پوستر مقاله تحلیل راهبردی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- مهدی خدایی

بررسی مضامین نقاشی‌های اروتیک در دوره قاجار (۱۳۴۳-۱۲۰۳ هـ. ق)

تصویر مقاله بررسی مضامین نقاشی‌های اروتیک
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- میلاد جهانی سیاهرودی، شکوفه غفاری

حقوق و تكاليف فردی و اهمیت اجتماعی

تصویر مقاله حقوق و تکالیف فردی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- ایرج سبحانی

خواست دیرپای اقتدارگرایی در ایران: محمد قوچانی در جستجوی دولت مطلقه، ایران‌شهری و نوصفوی‌گری

تصویر مقاله خواست دیرپای اقتدارگرایی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- هادی میری آشتیانی

انقلاب فکری_اجتماعی «ژن، ژیان، آزادی» در کردستان و ایران

تصویر انقلاب فکری-اجتماعی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- شاهرخ حسن‌زاده

«سفر چرا؟ بمان و پس بگیر!»؛ ترسیم لحظاتی میان رفتن و ماندن

تصویر مقاله سفر چرا؟
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- پارسا حبیبی‌فرد

شیوه‌ای از یک حکمرانی دموکراتیک در جوامع چندملیتی

تصویر مقاله شیوه‌ای از یک حکمرانی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- هیمن رحیمی

مارکس، مجازات اعدام، و هستی‌شناسیِ اجتماعی

تصویر مقاله مارکس، مجازات اعدام و ...
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- ریحانه غلامی

مفهومِ الیناسیون و اینکه «حق حاکمیت غیر قابل واگذاری است» در اندیشه‌ی ژان ژاک روسو و کارل مارکس

تصویر مقاله مفهوم الیناسیون
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- نوید گرگین

آگورای ممکن؛ عقل در عرصه عمومی از منظر کانت

تصویر مقاله آگورای ممکن
ایران آکادمیا شماره ۱۰
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- مینا افتخاری
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها