تجربه تعلیم و تربیت در کردستان

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا

نام‌ها

Play Video

این رساله کوتاه در نظر دارد در دو بخش نظری وتاریخی به مساله آموزش و آموزش رهایی‌بخش در روژهلات کردستان (کردستان ایران) بپرازد. بخش نخست، به ایده‌پردازی‌هایی انضمامی پیرامون تجربه تاریخی آموزش، آموزش جهان‌شمول و آموزش رهایی‌بخش اختصاص خواهد داشت. در این قسمت با تکیه بر نظریات کسانی مانند پائولو فریره و ژاک رانسیر، در دوره و دو بستر تاریخی متفاوت، تلاش می‌شود طی یک چالش نظری مفاهیم اصلی بحث، یعنی آموزش، آموزش جهان‌شمول و آموزش رهایی‌بخش بسط داده شوند. در همین بخش، تجربه تاریخی آموزش رهایی‌بخش در برخی نقاط آمریکای لاتین از جمله در منطقه چیاپاس در جنوب مکزیک مرور خواهد شد. بخش دوم این بحث با تاکید و تمرکز بر تجربه تاریخی آموزش در کردستان و کردستان ایران شروع خواهد شد. در این بخش، تجربه ۳ شکل متفاوت آموزش در منطقه مورد بحث واکاوی خواهد شد: ۱. آموزش دینی. ۲. آموزش دولتی. ۳.آموزش بدیل. نهایتا در قطعه‌ای جداگانه، رابطه نظریات آموزشی با تجربه‌های جهانی و تجربه تاریخی کردستان به ویژه در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ به بحث گذاشته خواهد شد.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – فارسی

ّICCI2022، آموزش در کردستان، ایران آکادمیا، تحولات آموزشی در کردستان، تعلیم و تربیت در کردستان، سردار اسعد، کاوه قریشی، کنفرانس ایران و گردش قرن
15 ب.ظ
سخنرانان
Sardar 29 فوریه 2024
Kaveh Gh 29 فوریه 2024
کامران متین

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها