پخش زنده کنفرانس ICCI از وبسایت ایران آکادمیا

پخش زنده کنفرانس ICCI از وبسایت ایران آکادمیا

پنهان‌کن

برای پیگیری زنده دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر، از سوی ایران آکادمیا، و در همکاری با انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی – اراسموس (ISS) به این لینک مراجعه کرده و سالن مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کنفرانس در روزهای ۲۶ و ۲۷ اوت ۲۰۲۲ (جمعه و شنبه) از ۹ صبح تا ۶ و نیم عصر اجرا خواهد شد. روز نخست کنفرانس به زبان انگلیسی و روز دوم آن به زبان فارسی خواهد بود.

دبیرخانه

پیشنهاد ما

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
راهنمای ضبط ویدئوی آموزشی و سخنرانی
رادیو زمانه
خبرهای کنفرانس
پوشش رادیو زمانه از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال
تلویزیون ایران اینترنشنال
خبر
گزارش ایران اینترنشنال از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال
شورای دبیران ICCI
خبرهای کنفرانس
ثبت متن سخنرانی
وبسایت آسو
خبرهای کنفرانس
پوشش آسو از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال
سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها