پخش زنده کنفرانس ICCI از وبسایت ایران آکادمیا

پخش زنده کنفرانس ICCI از وبسایت ایران آکادمیا

این یک خبر موقت است و به روز می‌شود.

خبرهای کنفرانس
بایگانی خبرهای کنفرانس ICCI
14 محتوا

برای پیگیری زنده دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر، از سوی ایران آکادمیا، و در همکاری با انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی – اراسموس (ISS) به این لینک مراجعه کرده و سالن مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کنفرانس در روزهای ۲۶ و ۲۷ اوت ۲۰۲۲ (جمعه و شنبه) از ۹ صبح تا ۶ و نیم عصر اجرا خواهد شد. روز نخست کنفرانس به زبان انگلیسی و روز دوم آن به زبان فارسی خواهد بود.

دبیرخانه

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها