تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی

تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

سمیه رستم پور
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی

پیشنهاد ما

منصوره شجاعی
آگورا
جستار هفتم: گفتمان نجات و گفتمان برابری خواهی
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۶
جای‌سپاری، تصرف و بازتصرف - بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید
محمود مسائلی
آگورا
مفهوم حق وتو و حقوق بشر
فرهاد خسرو خاور، سعید پیوندی
آگورا
زندانها در فرانسه، گفتگوی زنده با فرهاد خسروخاور، بخش دوم
رضا رکوئی
کنفرانس ۲۰۱۹
بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش اول

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها

28 ژانویه
28 ژانویه
دبیرخانه
19:00

تا

21:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۶