خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

پنهان‌کن
Play Video

نژاد چیست؟ واقعیت است یا توّهم، بیولوژیک و ژنتیکی است یا برساختی اجتماعی؟

نژادپرستی چگونه با سایر ابعاد تبعیض مثل جنسیت، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، قومیت و ملیت تلاقی پیدا میکند؟

آیا نژادپرستی فقط مشکل آمریکا یا بعضی کشورهای خاص است یا معضلی جهانی است؟

چرا قتل فجیع یک مردسیاهپوست در یک شهرآمریکا به دست یک پلیس سفیدپوست موجب اعتراضی وسیع در سراسر آمریکا و چندین کشور دیگرجهان شد ؟

ویژگی های مسئله نژادی و خشونت پلیس در آمریکا چیست و چه تشابهات و تفاوت هایی با سایر کشورها از جمله ایران دارد؟

از حرکت های اعتراضی و جنبش ضد نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکا چه درس هایی میتوان برای سایر کشورها آموخت؟

نقش علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با مسئله نژادی چه بوده است؟

نام‌ها

نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان

پیشنهاد ما

امیر کیان‌پور
آگورا
تبارشناسی اسطوره دولت و نظام دولت-ملت‌ها
عمار ملکی
عمار ملكی
آگورا
حکومتهای استبدادی چه نیازی به انتخابات دارند؟ بخش چهارم
فاطمه حسین‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۱۰
جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک
ناتالی وُلچووِر، برگردان: آریا فرهنگ
از آگورا
اثباتِ گودل چگونه کار می‌کند؟
امانوئل شکریان
آگورا
گردهمائی روان شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها