بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

ویدئو
بایگانی همه ویدئوهای آگورا
194 محتوا
وبینار
بایگانی وبینارهای ماهانه
54 محتوا
آگورا
تریبون ایران آکادمیا - مقاله، جستار، ویدئو و پادکست
394 محتوا

نام‌ها

Play Video

نژاد چیست؟ واقعیت است یا توّهم، بیولوژیک و ژنتیکی است یا برساختی اجتماعی؟

نژادپرستی چگونه با سایر ابعاد تبعیض مثل جنسیت، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، قومیت و ملیت تلاقی پیدا میکند؟

آیا نژادپرستی فقط مشکل آمریکا یا بعضی کشورهای خاص است یا معضلی جهانی است؟

چرا قتل فجیع یک مردسیاهپوست در یک شهرآمریکا به دست یک پلیس سفیدپوست موجب اعتراضی وسیع در سراسر آمریکا و چندین کشور دیگرجهان شد ؟

ویژگی های مسئله نژادی و خشونت پلیس در آمریکا چیست و چه تشابهات و تفاوت هایی با سایر کشورها از جمله ایران دارد؟

از حرکت های اعتراضی و جنبش ضد نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکا چه درس هایی میتوان برای سایر کشورها آموخت؟

نقش علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با مسئله نژادی چه بوده است؟

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها