خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

خشونت نژادی و اعتراض های جهانی علیه آن

پنهان‌کن
Play Video

نژاد چیست؟ واقعیت است یا توّهم، بیولوژیک و ژنتیکی است یا برساختی اجتماعی؟

نژادپرستی چگونه با سایر ابعاد تبعیض مثل جنسیت، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، قومیت و ملیت تلاقی پیدا میکند؟

آیا نژادپرستی فقط مشکل آمریکا یا بعضی کشورهای خاص است یا معضلی جهانی است؟

چرا قتل فجیع یک مردسیاهپوست در یک شهرآمریکا به دست یک پلیس سفیدپوست موجب اعتراضی وسیع در سراسر آمریکا و چندین کشور دیگرجهان شد ؟

ویژگی های مسئله نژادی و خشونت پلیس در آمریکا چیست و چه تشابهات و تفاوت هایی با سایر کشورها از جمله ایران دارد؟

از حرکت های اعتراضی و جنبش ضد نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکا چه درس هایی میتوان برای سایر کشورها آموخت؟

نقش علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط با مسئله نژادی چه بوده است؟

نام‌ها

نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان

پیشنهاد ما

محمد مالجو
آگورا
اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش چهارم
م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه یکم: ورود پرسش‌گرانه به بحث
ژرژ کانگییم، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روانشناسی چیست؟
مژگان کاهن
آگورا
بررسی استراتژی های هویتی در نوجوانان مهاجر. مژگان کاهن
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
پارادایمهای اصلی پژوهشهای تاریخی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش چهارم

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی