دولت پادگانی و شگردهای آن

دولت پادگانی و شگردهای آن

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

نیما قاسمی
دانش‌آموخته فلسفه

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش چهارم
نادره شاملو
آزادی اندیشه شماره ۱۲
رانه سیاست جوان‌سازی جمعیت ایران چیست؟
خسروخاور و متقی
آزادی اندیشه شماره ۸
جنبش فرهنگی نومعتزلیان در ایران معاصر
محمود مسائلی
جستارهای محمود مسائلی
تعامل حقوق بشر با دولت و حاکمیت ملی
آزاده کیان، سعید پیوندی، نیره توحیدی، فاطمه حسین‌زاده
آگورا
همایش «علم، قدرت و جنسیت»
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۸
نقد سیاست هویت

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها