رونمایی کتاب «به فیل فکر نکن»

رونمایی کتاب «به فیل فکر نکن»

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

جرج لیکاف
استاد علوم شناختی
وفا مهرآیین
وفا مهرآیین
پژوهشگر و دانش آموخته فلسفه
امیریحیی آیت‌اللهی
امیریحیی آیت‌الهی
دکترای علوم سیاسی

پیشنهاد ما

سالن ۱ - انگلیسی
کنفرانس ۲۰۲۲
گفتگوی نیره توحیدی با آصف بیات
ریحانه غلامی
جستارهای ریحانه غلامی
جماعت‌گرایی بنیادگرایی اسلامی مطابق نظر فردیناند تونیس و هلموث پلسنر
سخنرانی آرش قجرجزی
کنفرانس ۲۰۲۲
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۴

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها